Read Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem Free Online


Ebook Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem read! Book Title: Araba Sevdası
The size of the: 491 KB
Edition: Sis Yayıncılık
Date of issue: November 2009
ISBN: No data
The author of the book: Recaizade Mahmut Ekrem
Language: English
Format files: PDF
ISBN 13: No data

Read full description of the books Araba Sevdası:

Batılılaşmanın aşırı ve tahrip edici örnekleri ve dönemin devlet-toplum-fert ilişkilerini ironiyle ele alır "Araba Sevdası" Türk romancılığın ilk realist eseri sayılabilecek bu kitap psikolojik tahlilleri ve tasvirleriyle dikkat çeker. Günümüzde yaşanan batılılaşma maceramıza daha o günlerden göndermelerde bulunur.
Maceraperest, şımarık ve sorumsuz bir adamın babasından kalan mirası fütursuzca harcamasıyla başlar. Son derece gösterişli arabasıyla eğlence yerlerini dolaşırken gördüğü bir sarışına aşık olur. Ancak lüks arabasının ihtişamına aldandığı sarışın aslında hafifmeşrep bir kadındır.
Kafasında Fransız romanlarından ve şiirlerinden okuduğu aşklara benzer bir aşk kurgular. Ve bıkıp usanmadan asil sarışınla tekrar buluşacağı günü bekler…

Read Ebooks by Recaizade Mahmut EkremRead information about the author

Ebook Araba Sevdası read Online! Takvimhane Nazırı Recai Efendi'nin oğlu, Ercüment Ekrem Talu'nun babasıdır. Babasından Süryanice ve Farsça öğrendi. 1858'de ilköğretimini tamamladı, özel öğrenim görerek yetişti. Mekteb-i İrfan'ı bitirdikten sonra (1858) girdiği Harbiye İdadisi'ndeki öğrenimini sağlık sorunları nedeniyle tamamlayamadı. Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi'nde memurluğa başladı (1862). Tanzimat ve Nafia dairelerinde başmuavinlik (1874), Şura-yı Devlet (danıştay) üyeliği (1877), Mekteb-i Mülkiye ve Galatasaray Sultanisi'nde öğretmenlik (1880-88), birkaç ay Evkaf ve Maarif Nazırlığı (1908), Meclis-i Âyân üyeliği (1908-14) yaptı.

Resmi görevle Trablusgarp'a gönderildi. 1908'de 2. Meşrutiyet'ten sonra kurulan Kamil Paşa kabinesinde Maarif Nazırı oldu. Namık Kemal'le tanışmasının ardından Encümen-i Şuara'ya katıldı. İlk yazıları Namık Kemal yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlandı. 1870'lerden sonra kendisini tümüyle yazılarına verdi. Batı edebiyatından çeviriler yaptı. 1870'te ilk oyunu Afife Anjelik, 1871'de ilk şiir kitabı Nağme-i Seher yayınlandı. Yaşamını yitirdiğinde Meclis-i Âyan üyesiydi.

Ölümü nedeniyle okullar tatil edilmiş ve büyük bir cenaze töreni düzenlenmiştir. Mezarı, oğlu Nejad'ın kabri yanında, Küçüksu'dadır.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Recaizad...


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Araba Sevdası
Read EBOOK Araba Sevdası by Recaizade Mahmut Ekrem Online free

Download Araba Sevdası PDF: araba-sevdas.pdf Araba Sevdası PDF